Så fungerar det att installera solceller

Så kommer du igång med solceller

Funderar du på att installera solceller? Grattis! Då har du tagit första steget mot en miljövänlig, effektiv och lönande energilösning.

När du anlitar oss på HERO Solkraft bokar i in ett första möte där vi ser över just dina önskemål, förutsättningar och förväntan. Efter det inledande mötet går vi vid behov vidare med eventuella mätningar och väljer du sedan att begära en offert kommer denna att presenteras i såväl bild som i data.

När du accepterat offerten startar vi planering och genomförande av din installation.

Du kommer hela tiden att ha insyn i arbetet och se hur din solcellsanläggning tar form.

Vi ombesörjer allt:

  • Projektering
  • Installation – såväl teknisk som mekanisk
  • För- och efteranmälan till nätägare
  • Drifttagning av anläggningen
  • Utbildning av dig som kund på din anläggning och eventuella appar

Så här fungerar solceller

Solcellerna sitter monterade i större moduler som oftast placeras på fastighetens tak. Din solcellsanläggning består, förutom modulerna, av växelriktare och en elcentral. I solcellerna produceras likström som omvandlas till växelström i växelriktaren, det vill säga den el du kommer att använda. Uppstår det ett elöverskott har du möjlighet att sälja detta till ett elbolag. Då matas ditt överskott ut på elnätet och du får betalt för den extra el du ändå producerar.

Solceller i Sverige – fungerar det?

Ja det fungerar utmärkt. Trots att vi har långa mörka vintrar är medelvärdet över året av solinstrålning nästan lika högt som i Mellaneuropa. Detta gör att vi har utmärkta förutsättningar att tillvarata den energi som solen bjuder på.
Vår, sommar och höst kan vi i Sverige få stora mängder gratis energi från solen men även vintertid är det tillräckligt ljust för att vi ska kunna använda solenergin effektivt.

Med andra ord – Solenergi i Sverige är praktiskt, lönsamt, enkelt och miljövänligt!