Integritetspolicy & Cookies

Vilka vi är
Vår webbplatsadress är: https://herosolkraft.se/ Vilka personuppgifter vi samlar In och varför vi samlar In dem

Dina personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som För- & efternamn, e-post, adress, och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera din order/förfrågan, eventuell hantering av reklamationer/återkallelser samt genomföra betalning. Personuppgifter är ett lagstadgat krav för hantering av fakturerad försäljning och kontaktfaktura. Om personuppgifter ej tillhandahålls kan orderhantering ej genomföras. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. De personuppgifter vi behandlar om dig delas i förekommande fall med våra leverantörer och eventuella samarbetspartners. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgifterna raderas 8 år efter senaste köp/ärende.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Robert Alm, Hero Solkraft AB, Fabriksgatan 5, 736 36 Kungsör. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0227-61 53 10. Du når vårt dataskyddsombud på samma telefonnummer men även via robert@hersosolkraft.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Cookies
En cookie är en textfil som består av siffror och bokstäver som den webbplats du besöker sparar på din dator, surfplatta eller mobil. Cookien fungerar som ett tekniskt stöd som på olika sätt underlättar din användning av webbplatsen. Cookies används för att förbättra och stödja din upplevelse när du använder vår webbplats. De cookies som vi använder har som syfte att förbättra våra tjänster. Vilken typ av cookies använder vi? Vissa av de funktioner vi erbjuder på vår webbplats behöver cookies för att kunna fungera, medan andra cookies helt enkelt gör att våra tjänster fungerar smidigare för dig. Dessa cookies använder vi oss av på vår webbplats: Nödvändiga – de som behövs för att vår webbplats ska fungera Funktionella – de som förbättrar användarupplevelsen och som exempelvis kommer ihåg val Analys – Vi använder oss av Google Analytics som verktyg för att analysera beteenden för att kunna göra förbättringar. Vi har anonymiserat data. Vi hanterar våra script genom Google Tag Manager. Marknadsföring – I första hand används inte dessa av oss, utan samlas av tredje part och Google Ads.

Sekretessavtal för insamling av data och personuppgifter

1. Insamling av data och personuppgifter
1.1. Hero Solkraft kan samla in följande typer av data och personuppgifter med hjälp av en tredjepart som Facebook:

  • Namn
  • Kontaktdetaljer (exempelvis telefonnummer, e-postadress)
  • Adress

2. Intresseområden relaterade till solceller och förnybar energi
2.1. Insamlingen av data och personuppgifter sker frivilligt från Användarna genom att de aktivt fyller i och skickar in formulär eller kontaktar Hero Solkraft via angiven kontaktinformation.

3. Användning av data och personuppgifter
3.1. Hero Solkraft kommer att använda de insamlade data och personuppgifterna för att kontakta Användarna och erbjuda information om solceller och Företagets produkter och tjänster.
3.2. Hero Solkraft kan även använda de insamlade data och personuppgifterna för marknadsföringsändamål, såsom att skapa anonymiserad och aggregerad statistik för intern analys och förbättring av Företagets marknadsföringsstrategier.

4. Delning av data och personuppgifter
4.1. Hero Solkraft kommer inte att sälja, överföra eller dela Användarnas data och personuppgifter med tredje part utan Användarnas uttryckliga samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag eller rättsligt förfarande.

5. Dataskydd och säkerhet
5.1. Hero Solkraft kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Användarnas data och personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk eller oavsiktlig förlust.
5.2. Hero Solkraft kommer att följa tillämpliga lagar och regelverk för dataskydd, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), vid hanteringen av Användarnas data och personuppgifter.

6. Rättigheter för Användarna
6.1. Användarna har rätt att begära åtkomst till sina personuppgifter som samlats in av Hero Solkraft och att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av sina personuppgifter.

KONTAKT

Fabriksgatan 5
736 36 Kungsör

Mail: info@herosolkraft.se
Telefon: 073-509 25 39

FÖLJ OSS

Säg hej i våra kanaler!