Våra Solpaneler – Solcellspaneler & Solcellsmoduler

Om våra solcellspaneler / solcellsmoduler
Det finns solcellspaneler i en rad olika utföranden, storlekar och med olika effekt. Bland de vanligaste hör de kristallina solcellspanelerna som är kiselbaserade. Av dessa finns två kategorier – monokristallin och polykristallin – där de monokristallina solcellsmodulerna är de vanligaste.