HERO SOLKRAFT

Vad innehåller solceller

Lär dig allt om vad solceller innehåller i vår artikel! Vi går igenom material, komponenter och hur de samverkar för att omvandla solenergi till el.

Introduktion

Solceller har blivit en allt viktigare del av vår strävan mot en mer hållbar energikälla. De utnyttjar solens kraft för att omvandla ljusenergi till elektrisk energi, utan att släppa ut några skadliga utsläpp. I den här guiden kommer vi att ta en djupdykning i vad solceller egentligen innehåller och hur de fungerar.

För vem är den här guiden?

Den här guiden är skriven för alla som är nyfikna på solceller och hur de fungerar. Oavsett om du är en villaägare som funderar på att installera solpaneler på ditt tak, eller om du bara vill lära dig mer om förnybar energi, så hoppas vi att du kommer att finna den här guiden informativ och intressant.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom de olika komponenterna i en solcell, hur en solpanel byggs upp och hur man installerar en solcellsanläggning. Vi kommer också att diskutera de olika typerna av solceller som finns tillgängliga på marknaden, samt de för- och nackdelar som de har.

Vi hoppas att du kommer att finna den här guiden till hjälp när du lär dig mer om solceller och den potential de har att förändra vår energianvändning.

Solpanelens komponenter

En solcell är en liten enhet som omvandlar ljusenergi till elektrisk energi. Den är uppbyggd av flera olika komponenter, var och en med sin specifika funktion.

Halvledarmaterial:

 • Den viktigaste komponenten i en solcell är halvledarmaterialet. De vanligaste halvledarmaterialen i solceller är kisel, tunnfilm och perovskit.
 • Kisel är det mest använda materialet i solceller. Det är ett billigt och rikligt förekommande material med god verkningsgrad.
 • Tunnfilmssolceller är flexibla och lätta, vilket gör dem lämpliga för vissa typer av applikationer, t.ex. bärbara enheter.
 • Perovskitsolceller är en ny typ av solceller som har potential att vara ännu mer effektiva än kiselsolceller.

Antireflexbeläggning:

 • En antireflexbeläggning är ett tunt lager som appliceras på solcellens yta. Den minskar reflektionen av ljus och ökar därmed mängden ljus som absorberas av halvledarmaterialet.

Metallkontakter:

 • Metallkontakterna samlar upp den genererade elen från halvledarmaterialet. De är vanligtvis gjorda av aluminium eller silver.

Skyddande lager:

 • Ett skyddande lager appliceras på solcellens yta för att skydda den från smuts, fukt och andra yttre påverkan.

Hur en solcell fungerar:

 • När solljus träffar en solcell, absorberas det av halvledarmaterialet.
 • Ljusets energi skapar elektroner och hål i halvledarmaterialet.
 • Dessa elektroner och hål separeras av det elektriska fältet i solcellen.
 • Elektronerna flödar sedan genom den externa kretsen och genererar elektrisk ström.

Sammanfattning: En solcell är en komplex enhet som innehåller flera olika komponenter. Varje komponent har en viktig funktion för att omvandla ljusenergi till elektrisk energi.

Solpanelens uppbyggnad

En solpanel är en samling av solceller som kopplats ihop för att generera mer el. Solpaneler används för att driva allt från små elektroniska apparater till stora kraftverk.

Komponenter i en solpanel:

 • Solceller: Den grundläggande enheten i en solpanel.
 • Ram: Ger solpanelen stabilitet och skyddar den från yttre påverkan.
 • Kablage: Ansluter solcellerna till varandra och till växelriktaren.
 • Växelriktare: Omvandlar likströmmen från solcellerna till växelström som kan användas i elnätet.
 • Typer av solpaneler:
 • Monokristallina solpaneler: De mest effektiva solpanelerna på marknaden. De är gjorda av en enda kiselkristall.
 • Polykristallina solpaneler: Mindre effektiva än monokristallina solpaneler, men de är också billigare. De är gjorda av många små kiselkristaller.
 • Tunnfilmssolpaneler: Flexibla och lätta, vilket gör dem lämpliga för vissa typer av applikationer, t.ex. bärbara enheter.

Installation av solpaneler:

Solpaneler kan installeras på tak, på marken eller integreras i byggnaden. Installationen av solpaneler bör utföras av en certifierad installatör.

Sammanfattning:

En solpanel är en samling av solceller som kopplats ihop för att generera mer el. Solpaneler finns i olika typer och kan installeras på olika sätt.

Fördelar med att använda solpaneler:

 • Solenergi är en ren och förnybar energikälla.
 • Solpaneler kräver minimalt underhåll.
 • Solpaneler kan spara pengar på elräkningen.

Nackdelar med att använda solpaneler:

 • Solpaneler kan vara dyra att installera.
 • Solpaneler producerar inte el på natten eller när det är mulet.

Tips:

Kontakta oss innan du ska installera solceller. Vi hjälper dig hela vägen!

Solcellers tillverkningsprocess

Tillverkningsprocessen av solceller är komplex och involverar flera olika steg. De vanligaste materialen som används i solceller är kisel, tunnfilm och perovskit.

Kiselbaserade solceller:

 1. Kiselkristalltillväxt: En stor kiselkristall odlas från smält kisel.

 2. Skivning: Kristallen skärs i tunna skivor, så kallade wafers.

 3. Doping: Wafersna dopas med föroreningar för att skapa halvledande material.

 4. Antireflexbeläggning: En antireflexbeläggning appliceras på waferns yta.

 5. Metallisering: Metallkontakter appliceras på waferns yta.

 6. Singulering: Wafersna skärs i individuella solceller.

 7. Inkapsling: Solcellerna inkapslas i ett skyddande material.

Tunnfilmssolceller:

 1. Deposition: Ett tunt lager av halvledande material deponeras på en substrat.

 2. Doping: Substratet dopas med föroreningar för att skapa halvledande material.

 3. Antireflexbeläggning: En antireflexbeläggning appliceras på substratets yta.

 4. Metallisering: Metallkontakter appliceras på substratets yta.

 5. Singulering: Substratet skärs i individuella solceller.

 6. Inkapsling: Solcellerna inkapslas i ett skyddande material.

Perovskitsolceller:

Tillverkningsprocessen av perovskitsolceller är fortfarande under utveckling, men den involverar vanligtvis följande steg:

 1. Deposition: Ett tunt lager av perovskitmaterial deponeras på en substrat.

 2. Doping: Perovskitmaterialet dopas med föroreningar för att skapa halvledande material.

 3. Antireflexbeläggning: En antireflexbeläggning appliceras på substratets yta.

 4. Metallisering: Metallkontakter appliceras på substratets yta.

 5. Singulering: Substratet skärs i individuella solceller.

 6. Inkapsling: Solcellerna inkapslas i ett skyddande material.

Hållbarhetsaspekter:

Tillverkningsprocessen av solceller kan ha en negativ inverkan på miljön. De viktigaste miljöpåverkningarna är:

 • Energiförbrukning: Tillverkning av kiselbaserade solceller kräver mycket energi.

 • Vattenförbrukning: Tillverkning av kiselbaserade solceller kräver mycket vatten.

 • Farliga kemikalier: Vissa kemikalier som används i tillverkningsprocessen av solceller kan vara farliga för miljön och för människors hälsa.

Förbättringar:

Forskare och industrin arbetar ständigt med att förbättra tillverkningsprocessen av solceller för att minska miljöpåverkan.

Sammanfattning: Tillverkningsprocessen av solceller är komplex och involverar flera olika steg. Det är viktigt att ta hänsyn till miljöpåverkan av solceller vid installation av en solcellsanläggning.

Olika typer av solceller

Det finns tre huvudsakliga typer av solceller på marknaden idag:

1. Monokristallina solceller:

 • Tillverkade av en enda kiselkristall.
 • Hög verkningsgrad (upp till 22%).
 • Dyrare än andra typer av solceller.

2. Polykristallina solceller:

 • Tillverkade av många små kiselkristaller.
 • Lägre verkningsgrad (upp till 20%) än monokristallina solceller.
 • Billigare än monokristallina solceller.

3. Tunnfilmssolceller:

 • Tillverkade av ett tunt lager av halvledande material, t.ex. amorft kisel, CIGS eller perovskit.
 • Flexibel och lätt.
 • Lägre verkningsgrad (upp till 17%) än monokristallina och polykristallina solceller.
 • Billigare och enklare att tillverka än andra typer av solceller.
 • Lämplig för vissa typer av applikationer, t.ex. bärbara enheter och integrering i byggnader.

Andra typer av solceller:

 

 • Perovskitsolceller: En ny typ av solceller som har potential att vara ännu mer effektiva än kiselsolceller. De är fortfarande under utveckling.
 • Organiska solceller: En annan typ av solceller som är under utveckling. De är billiga att tillverka, men har låg verkningsgrad.

Val av solceller:

Den bästa typen av solceller för dig beror på dina behov och din budget. Om du vill ha den mest effektiva solcellen, är monokristallina solceller det bästa valet. Om du vill ha en billigare solcell, är polykristallina solceller ett bra alternativ. Tunnfilmssolceller kan vara ett bra alternativ för vissa typer av applikationer, t.ex. bärbara enheter och integrering i byggnader.

Sammanfattning: Det finns tre huvudsakliga typer av solceller på marknaden idag: monokristallina, polykristallina och tunnfilmssolceller. Varje typ har sina egna för- och nackdelar. Den bästa typen av solceller för dig beror på dina behov och din budget. Se vårt utbud av monokristallin och polykristallin paneler.

Tillbehör och installation av solceller

Förutom själva solpanelerna finns det en rad tillbehör som behövs för att installera en solcellsanläggning. De vanligaste tillbehören är:

Växelriktare:

 • Omvandlar likströmmen från solcellerna till växelström som kan användas i elnätet.
 • Det finns olika typer av växelriktare, t.ex. centralväxelriktare och mikroväxelriktare.
 • Valet av växelriktare beror på storleken på solcellsanläggningen och dina behov.

Monteringssystem:

 • Används för att montera solpanelerna på tak eller mark.
 • Det finns olika typer av monteringssystem, t.ex. takintegrerade system och markmonteringssystem.
 • Används för att ansluta solpanelerna till växelriktaren och till elnätet.

Säkerhetsutrustning:

 • Installation av solceller bör utföras av en certifierad installatör.
 • En certifierad installatör har den kunskap och erfarenhet som krävs för att installera en solcellsanläggning på ett säkert och effektivt sätt.

Avslutning

Solceller är en fascinerande och viktig teknologi som har potential att revolutionera energisystemet. De är en ren och förnybar energikälla som kan ge el till våra hem, företag och industrier.

I den här guiden har vi lärt oss om:

 • Innehållet i solceller: De vanligaste materialen i solceller är kisel, tunnfilm och perovskit.
 • Hur solceller fungerar: Solceller omvandlar ljusenergi till elektrisk energi.
 • Olika typer av solceller: De tre huvudsakliga typerna av solceller är monokristallina, polykristallina och tunnfilmssolceller.
 • Fördelar och nackdelar med solceller: Solceller har många fördelar, men det finns också några nackdelar att tänka på.
 • Installation och underhåll av solceller: Solcellsanläggningar kräver minimalt underhåll, men det finns vissa saker du kan göra för att optimera produktionen och förlänga livslängden på din anläggning.
 • Framtiden för solenergi: Solenergi har potential att bli en av de viktigaste energikällorna i världen.

Vi hoppas att den här informationen har varit till hjälp.

Om du vill lära dig mer om solceller och solenergi så har vi vanliga frågor och svar här.

KONTAKT

Fabriksgatan 5
736 36 Kungsör

Mail: info@herosolkraft.se
Telefon: 073-509 25 39

MEDLEMMAR

Vi är stolta medlemmar i Svensk Solenergi.

Rulla till toppen