HERO SOLKRAFT

Frågor & Svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om solceller som vi mer än gärna besvarar.

Frågor & svar

Själva solcellen är en liten anordning som omvandlar ljus till elektricitet utan några rörliga delar. I en solcellsmodul har man sammanfogat solceller till en större konstruktion. Vanligt är solcellerna sitter monterade i större moduler som sedan installeras men solcellsmoduler finns även bland annat i former som efterliknar tegelplattor eller som tunnfilm, avsedd att fylla ett helt tak och på så vis ersätta det vanliga taket. Solceller och solcellsmoduler kan arrangeras, monteras och användas i ett otal olika varianter och marknaden för solkraft är i ständig utveckling.

Ja, du kan få ett överskott av el. Om du vill spara av ditt överskott för att till exempel använda nattetid behöver du komplettera med batterier då det inte går att lagra el i själva solcellsmodulen. Du kan även sälja ditt elöverskott till ett elbolag genom att mata ut den på elnätet.

När du anlitar oss på HERO Solkraft bokar i in ett första möte där vi ser över just dina önskemål, förutsättningar och förväntan. Efter det inledande mötet går vi vid behov vidare med eventuella mätningar och väljer du sedan att begära en offert kommer denna att presenteras i såväl bild som i data.

När du accepterat offerten startar vi planering och genomförande av din installation. Boka gärna ett kostnadsfritt hembesök.

I det långa loppet lönar det sig att ställa om till solkraft – helt eller delvis. En solcellslösning är en investering för framtiden där du minskar dina elkostnader genom en förnybar källa som inte tar slut. Med rätt lösning rätt installerad kommer du att se skillnaden i reda pengar.

Solceller producerar mest energi under det ljusa sommarhalvåret men även vintertid, när det är molnigt eller ligger snö på solcellsmodulerna produceras el. Det behöver alltså vara ljust men inte nödvändigtvis soligt. Elproduktionen i Sverige är som högst mellan mars och oktober.

Att satsa på solkraft är i många avseenden mycket ekonomiskt fördelaktigt – Vad det innebär för just dig beror på olika faktorer, såsom dina specifika förutsättningar och behov samt vilka bidrag du har möjlighet att få. Allt detta går vi igenom vid vårt initiala möte med dig.

Bra att veta om solceller

Vilka skatteregler gäller?
Tycker du det är svårt att veta vilka skatteregler som gäller för dig med solenergi? Här kan du hitta mer information om detta: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/mikroproduktionavfornybarelprivatbostad

Vilka stöd som gäller vid din investering av solenergi
Privatpersoner kan få stöd vid installation av solenergi. Detta i form av rotavdrag samt skattereduktion för grön teknik:

 • Rotavdrag innebär att du som privatperson kan ges skattereduktion om 30 % av arbetskostnaden. För att få mer information hänvisar vi till Skatteverkets webbsida.
 • Skattereduktion för Grön teknik för privatpersoner ges på kostnaden för arbete och material för installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021.Energimyndighetens sammanfattning om skattereduktion:

Skattereduktionen ersätter tidigare statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddstation till elfordon. För grön teknik ges Skattereduktion om:

 • 15 % för installation av nätanslutet solcellssystem.
 • 50 % för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
 • 50 % för installation av laddningspunkt till elfordon.

Det fungerar på liknande sätt som med rotavdrag där du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför din installation. Skattereduktionen för grön teknik ges om högst 50 000 kr per person och år. Den gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021.

För att få mer information hänvisar vi till Skatteverkets webbsida.

Noteringar:

 • Investeringsstöd för privatpersoner till solceller kan efter 7 juli 2020 inte längre sökas.
 • Stöd till företag inom jordbruk, trädgård eller näring kan för närvarande inte sökas. Läs mer om Landsbygdsprogrammet här.

Vill du veta mer? Kontakta oss eller läs mer på Energimyndighetens webbsida.

Hur du kan tjäna på din solenergi 

Du tjänar inte bara på att producera din egen el när du slipper köpa in el från elbolag. Du kan även få löpande intäkter för den el du producerar. Detta via olika stöd och genom att sälja ditt elöverskott. Här är Energimyndighetens sammanfattning av de intäkter och avdrag som är möjliga för en solcellsanläggning i dagsläget:

Intäkt

Egenanvänd el

Omfattning

Motsvarande priset du annars skulle köpt el för (elpris, energiskatt, elcertifikatavgift, rörlig elöverföringsavgift och moms).

Sälja överskottsel

Vanligtvis kan du sälja överskottselen för spotpriset på den nordiska elbörsen plus/minus ett litet påslag/avdrag.

Skattereduktion

Skattereduktion om 60 öre/kWh för överskottsel som matas in på elnätet.

Ersättning för inmatning på nätet (kallas ibland nätnytta)

Ersättning som elnätsföretag är skyldig att betala ut. Ersättningen kommer automatiskt och är vanligtvis några öre/kWh utmatad el på elnätet.

Undantag från energiskatt för mindre anläggningar (observera att detta inte är en intäkt utan en kostnadsminskning)

Ägare till anläggningar med total effekt under 500 kW betalar 0 öre/kWh i energiskatt på egenproducerad el. Ägare till flera anläggningar som tillsammans överstiger 500 kW betalar 0,6 öre/kWh i energiskatt på egenproducerad el.

Ursprungsgarantier

Elproduktion från solceller berättigar dig att få ursprungsgarantier. Priset är marknadsbaserat. Du får en ursprungsgaranti per producerad MWh.

Observera att hanteringen av ursprungsgarantierna kan medföra administrativa kostnader.

Vilka rättigheter och skyldigheter du har

Att installera solceller innebär att du blir ägare till en så kallad elproduktionsanläggning. Installationen medför en förändring av din fastighet. Därför har du innan, under och efter installationen både rättigheter och skyldigheter gentemot kommunen, ägare av elnätet och din elhandlare. På Energimyndighetens webbplats kan du läsa mer om följande:

 

 • En säker solcellsanläggning
 • Vilka skatteregler som gäller vid försäljning av el
 • Om du behöver bygglov för att installera solceller
 • Vilka rättigheter och skyldigheter du har enligt ellagen
 • Hur du gör om du eventuellt behöver reklamera solcellsanläggningen
 • Vad kvotplikt är och vad det innebär för dig

Har du några ytterligare frågor om solceller eller installation?

KONTAKT

Fabriksgatan 5
736 36 Kungsör

Mail: info@herosolkraft.se
Telefon: 073-509 25 39

MEDLEMMAR

Vi är stolta medlemmar i Svensk Solenergi.

Rulla till toppen