HERO SOLKRAFT

Så kommer du igång!

Så kommer du i gång med solceller och solenergi!
HERO Solkraft hjälper dig – hela vägen!

 

Så kommer du igång med solceller!

När du anlitar oss på HERO Solkraft bokar vi in ett första möte där vi ser över just dina önskemål, förutsättningar och förväntan. Efter det inledande mötet går vi vid behov vidare med eventuella mätningar och väljer du sedan att begära en offert kommer denna att presenteras i såväl bild som i data.

När du accepterat offerten startar vi planering och genomförande av din installation.

Vi hjälper dig - hela vägen!

01.

Hembesök

Vi kommer ut till dig för ett kostnadsfritt hembesök. Vi tittar på husets läge, takets storlek, diskuterar din elförbrukning, mäter och svarar på frågor. 

02.

Projektering

Vi vill säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av din investering, därför gör vi alltid en grundlig projektering innan vi påbörjar arbetet.

03.

Installation

När solcellerna är klara kommer vi ut och hjälper till med montering och installation. 

04.

Utbildning

Vi avslutar alltid med en utbildning där du kan se hur mycket el dina solceller producerar. 

Vi ombesörjer allt:

 

  • Projektering
  • Installation – såväl teknisk som mekanisk
  • För- och efteranmälan till nätägare
  • Drifttagning av anläggningen
  • Utbildning av dig som kund på din anläggning och eventuella appar
Solceller för villa

Solceller i Sverige – fungerar det?

Ja det fungerar utmärkt. Trots att vi har långa mörka vintrar är medelvärdet över året av solinstrålning nästan lika högt som i Mellaneuropa. Detta gör att vi har utmärkta förutsättningar att tillvarata den energi som solen bjuder på.
Vår, sommar och höst kan vi i Sverige få stora mängder gratis energi från solen men även vintertid är det tillräckligt ljust för att vi ska kunna använda solenergin effektivt.

Hur solceller fungerar

Solceller är halvledarmaterial, oftast kisel, som kan omvandla solljus till elektricitet. När solljus träffar en solcell genererar det en elektrisk ström. Denna ström kan sedan användas för att driva elektriska apparater eller lagra i ett batteri.

Kostnaden för solceller varierar beroende på storleken på anläggningen, typen av solceller och installationens komplexitet. I allmänhet kostar en solcellsanläggning för ett hushåll mellan 100 000 och 200 000 kronor.

Solceller har en livslängd på 20-35 år. Under denna tid kommer de att producera elektricitet till en låg kostnad, vilket gör dem till en lönsam investering.

Mängden el som solceller producerar beror på flera faktorer, bland annat solinstrålningen, anläggningens storlek och dess placering. I Sverige producerar solceller vanligtvis mellan 500 och 1 000 kWh per år per kW installerad effekt.

Ja, solceller är effektiva i Sverige. Även om solinstrålningen i Sverige är lägre än i många andra länder, så kan du producera en betydande mängd el med solceller.

Ja, det går att använda solceller för att lagra el i ett batteri. Detta gör att du kan använda din egen solel även när solen inte skiner. Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Mängden el som solceller producerar beror på flera faktorer, bland annat solinstrålningen, anläggningens storlek och dess placering. I Sverige producerar solceller vanligtvis mellan 800 till 1100 kWh per installerad kW.

Ja, solceller är bra för miljön. De är en förnybar energikälla som inte producerar några luftföroreningar eller växthusgaser. Solceller kan också bidra till att minska beroendet av fossila bränslen, vilket är en viktig faktor för att minska klimatförändringarna. Läs mer om fördelar med solceller.

KONTAKT

Fabriksgatan 5
736 36 Kungsör

Mail: info@herosolkraft.se
Telefon: 073-509 25 39

MEDLEMMAR

Vi är stolta medlemmar i Svensk Solenergi.

Rulla till toppen